Openings- en trainingstijden

We starten elk nieuw seizoen op de 1e-woensdag van september met trainen.

Trainingen in de zaal op de woensdagavond vanaf 19:30 uur tot 21.00 uur.

Het seizoen eindigt in de voorlaatste week van juni met de training en de laatste week van juni met een afsluiting.

De trainingen liggen stil tijdens alle schoolvakanties van Nederland-Zuid van het

Voortgezet Onderwijs:  Seizoen 2023 – 2024

Zomervakantie   15 juli t/m 27 augustus 2023
Herfstvakantie   14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie   23 dec. 2023 t/m 07 jan. 2024
Carnavalsvak.   10 febr. t/m 18 febr. 2024
Meivakantie   27 apr. t/m 12 mei 2024
Zomervak.2022   6 juli t/m 18 aug. 2024